Kliknij by zwiększyć/zmniejszyć obraz Genomapy Ukryj tą Genomapę

Family Subtree Diagram : Kołaczkiewicz

PLEASE NOTE: If you do not see a GRAPHIC IMAGE of a family tree here but are seeing this text instead then it is most probably because the web server is not correctly configured to serve svg pages correctly. see http://developer.mozilla.org/en/docs/SVG:Server_Configuration for information on how to correctly configure a web server for svg files. ? Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (trzy dzieci) Małżeństwo (siedem dzieci) Małżeństwo (trzy dzieci) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (trzy dzieci) Małżeństwo Małżeństwo (trzy dzieci) Małżeństwo (trzy dzieci) Małżeństwo (trzy dzieci) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (pięć dzieci) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (cztery dzieci) Małżeństwo (trzy dzieci) Małżeństwo Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (trzy dzieci) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo Małżeństwo (siedem dzieci) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo 1944 - 2017 Krystyna Kołaczkiewicz 72 72 1910 - 1960 Jan Kołaczkiewicz 49 49 ślusarz, tuż przed II wojną z braku pracy wstapił do policji. We wrześniu 1939 aresztowany przez Rosjan uratował się uciekając z transportu. Po wojnie pracował jako planista w cukrowni w Łagiewnikach. 1908 - 1973 Helena Gąbka 65 65 1947 Jan Kołaczkiewicz profesor fizyki doświadczalnej ciała stałego na Uniwersytecie Wrocławski, Dziekan, Prorektor 1946 Elżbieta Zakrzewska historyk sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim 1980 Jan Kołaczkiewicz 1977 Barbara Kołaczkiewicz 1910 - 1939 Jan Bomba 29 29 Zmarł od ran otrzymanych  w bitwe od Sandomierzem  w trakcie kampanii wrześnoiwej. 1938 Elżbieta Bomba 1937 - 2017 Włodzimierz Sikorski 80 80 Katarzyna Sikorska Paweł Sikorski Małgorzata Sikorska 1880 - 1961 Stefan Kołaczkiewicz 81 81 Jako młody człowiek zakochał się ze wzajemnością w Teofili i ślubowali sobie wierność. Jednak po powołaniu do wojska i wyruszeniu na front w wojnie rosyjsko-japońskiej, zwolnił ją z przyrzeczenia, bojąc się wiązać słowem w tak ryzykownych czasach. W trakcie wojny Teofila wyszła za jego brata i mieli dwoje dzieci. Jednak niedługo po tym jak Stefan wrócił z wojny, jej pierwszy mąż i dzieci pomarły. Wówczas Stefan i Teofila wzięli ślub.  1882 - 1932 Teofila Czekalska 50 50 była pokojówką u żyda Poznańskiego 1923 - 1996 Anna Kołaczkiewicz 73 73 1919 - 1973 Leokadia Kołaczkiewicz 54 54 1911 - 2006 Elżbieta Kołaczkiewicz 95 95 1920 - 1980 Stefan Kołaczkiewicz 60 60 1913 - 1980 Jerzy Kołaczkiewicz 67 67 1921 - 2005 Krystyna Jasińska 84 84 Emilia Kołaczkiewicz Adam Kołaczkiewicz Michał Kołaczkiewicz Teresa Gajos Alina Lewandowska Marta Kołaczkiewicz Łukasz Kołaczkiewicz Ewa Kołaczkiewicz 1984 Artur Kołaczkiewicz 1911 - 1984 Władysław Orłowski 73 73 Barbara Orłowska Tadeusz Orłowski Julian Orłowski Jerzy Orłowski Andrzej Orłowski 1917 - 2007 Stanisław Żak 90 90 Michał Żak Teodozja Żak Andrzej Żak Żak Palimąka Sylwia Żak Beata Palimąka Sylwester Palimąka Barbara Palimąka Jadwiga Palimąka ? ? ? Ignacy Bomba Teofil Kołaczkiewicz Marianna Szmatuła Aleksander Kołaczkiewicz Marianna Józefa Kołaczkiewicz Borek vel Toborek Marianna Kołaczkiewicz Jan Kołaczkiewicz Wawrzyniec Czeklaski lokaj u Poznanskiego Marek Kołaczkiewicz Nowak Paweł Nowak Katarzyna Nowak Grzegorz Orłowski Malgorzata Orłowska Gertruda Karol Orłowski Weronika Orłowska Dawid Orłowski Magdalena Piotr Grzegorz Orłowski Dorota Zielińska Gabriel Orłowski Tomasz Palimąka Agata Dąbrowska Krzysztof Kuchta 2003 Szymon Kuchta Jolanta Sikora Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dwa dzieci) (dwa dzieci) (trzy dzieci) (dwa dzieci) (trzy dzieci) (dwa dzieci) Małżeństwo (dwa dzieci) (dziecko) (dwa dzieci) (dwa dzieci) (dziecko) (trzy dzieci) (dwa dzieci) (trzy dzieci) (trzy dzieci) (trzy dzieci) (dwa dzieci) (dwa dzieci) (dwa dzieci) (dwa dzieci) (dwa dzieci) (dwa dzieci) (trzy dzieci) (dwa dzieci) (cztery dzieci) (cztery dzieci) (dziecko) (dwa dzieci) Małżeństwo Krzysztof Regulski 2006 Kinga Regulska Dagna Maja Sikorska 1915 Sabina 1885 Stanisław Kołaczkiewicz 1893 Zofia Sikora 1913 - 1997 Stanisław Kołaczkiewicz 84 84 1922 Zofia Świerczyńska 1923 - 2004 Marianna Kołaczkiewicz 81 81 1920 - 1967 Edward Leski 47 47 Kazimiera Kołaczkiewicz 1960 Małgorzata Kołaczkiewicz Jan Turek 1981 Michał Turek 1984 Tomasz Turek 1992 Aleksandra Turek 1947 - 1987 Henryk Kołaczkiewicz 40 40 1950 Maria Kołaczkiewicz 1959 Jan Kołaczkiewicz 1957 Ewa Medel 1971 Małgorzata Kołaczkiewicz 1972 Iwona Kołaczkiewicz Jarosław Pelcer 1999 Mikołaj Pelcer 2003 Maksymilian Pelcer Miguel Franko 2007 Jan Franko 1943 Tadeusz Smorąg 1971 Jacek Smorąg 1983 Joanna Smorąg Joanna 1996 Michał Smorąg 2003 Natalia Smorąg Dariusz Kałka 2006 Jakub Kałka 1965 Halina Śliwińska 1984 Ewa Kołaczkiewicz 1986 Łukasz Kołaczkiewicz 1980 Agnieszka Kołaczkiewicz 1898 - 1947 Hanna Bomba 49 49 1898 - 1969 Józef Bomba 71 71 Stefan Bomba Zofia Grad ? ? Jan Marianna Teklak 1923 - 2005 Stefan Bomba 82 82 1926 - 2008 Janina Bomba 82 82 Marian Bomba 1921 - 2008 Edward Pasiński 87 87 1954 - 1989 Roman Pasiński 35 35 1962 Zofia Pasińska 1952 Helena Pasińska 1950 Tomasz Bomba Andrzej 1973 Renata Jolanta Joanna 1998 Michał 2005 Katarzyna 1974 Krzysztof Karol Piotr 1999 Aleksandra Bartłomiej Władysława Wójcicka Jolanta 1955 Bogusław ? ? Żur ? ? ? ? Zofia Kołaczkiewicz Teofil Komański Henryk Komański Jadwiga Komańska D. 2000 Jerzy Komańska Bolesław Bogumiła Ewa Monika 1900 - 1971 Józef Kołaczkiewicz 71 71 1898 - 1977 Aleksander Kołaczkiewicz 79 79 1905 - 1979 Bronisława Kołaczkiewicz 74 74 1916 - 2006 Irena Golka 90 90 Andrzej Szarek 1942 Aleksandra Kołaczkiewicz 1944 Maria Kołaczkiewicz 1949 Joanna Kołaczkiewicz 1940 Bazyli Babieczko 1950 Ryszard Garbacki 1981 Marta Babieczko 1979 Paweł Garbacki 1981 Joanna Garbacka Leon Kołaczkiewicz Zofia Kołaczkiewicz Created using GenoPro® Click for details.