Kliknij by zwiększyć/zmniejszyć obraz Genomapy Ukryj tą Genomapę

Family Subtree Diagram : Czaplińscy

PLEASE NOTE: If you do not see a GRAPHIC IMAGE of a family tree here but are seeing this text instead then it is most probably because the web server is not correctly configured to serve svg pages correctly. see http://developer.mozilla.org/en/docs/SVG:Server_Configuration for information on how to correctly configure a web server for svg files. ? Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Adoptowane dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Adoptowane dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Przybrane dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Małżeństwo (dziewięć dzieci) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (sześć dzieci) Małżeństwo (sześć dzieci) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (trzy dzieci) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (trzy dzieci) Małżeństwo Rozwód (dziecko) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dziecko) Rozwód (dziecko) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo Małżeństwo Nie mają więcej dzieci Małżeństwo Małżeństwo (trzynaście dzieci) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo Małżeństwo (cztery dzieci) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (trzy dzieci) Małżeństwo (trzy dzieci) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dwa dzieci) Rozwód Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (cztery dzieci) Rozwód (dwa dzieci) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo Małżeństwo (siedem dzieci) Małżeństwo (pięć dzieci) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (pięć dzieci) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dziecko) 1773 - 1827 Antoni Czapliński 54 54 Pierwszy Czapliński, o którym wspomina rodzinna tradycja (gł. na podst. opowiadań Antoniego Jan Czaplińskiego, przekazanych dalej przez jego wnuka Stefana). Podobno przyjechał do Grybowa w Galicji z Wielkopolski lub Pomorza, chroniąc się przed prześladowaniami ze strony władz pruskich. Miał ponoć pochodzić ze szlachty, jednak Władysław Czapliński uważał tę teorię za mało prawdopodobną. W Grybowie zajmował się handlem bydłem lub rzeźnictwem.
patrz też uwagi przy Janie Antonim (wnuku tegoż)!

Grybowskie księgi parafialne w których się pojawia rozpoczynają się w 1785, nie można więc na ich podstawie wywnioskować gdzie się urodził, jest tam jednak opisany jako cives (tu: mieszkaniec, ale niekoniecznie urodzony tamże).
1774 Agnieszka Skrabska Pochodziła z licznie reprezentowanej w Grybowie rodziny (b. często wspominanej w księgach parafialnych).

Obecnie w Grybowie nadal mieszkają Skrabscy.
1805 - 1883 Wincenty Czapliński 78 78 zam.Grybów 5,
rzeźnik (dość zamożny),
zm. marasmus senilis
1816 Mateusz Czapliński Rzeźnik (kożusznik? wg. trad.ust.)
brał udział w Powst.Listopadowym;
źródło: księgi parafialne
1819 Paweł Czapliński 1829 - 1907 Antoni Czapliński 77 77 dyrektor okręgu skarb. w Tarnowie, prawnik UJ
Wg dokumentu z 1907, przyznającego żonie rentę wdowią był on "Starszym radcą skarbu z tytułem Radcy Dworu", w C.K. galicyjskiej krajowej Dyrekcji Skarbu we Lwowie.

Urodzony w Grybowie,  mieszkając w Krakowie studiował prawo na UJ do 1853, potem mieszkał w Rzeszowie i Lwowie (C.K. koncypista skarbowy), od 1883 zostaje Radcą Skarbowym, i dyrektorem Rzeszowskiego Okręgu Skarbowego; w 1899 zostaje Radcą Dworu i zamieszkuje w Tarnowie. Odznaczony Orderem Leopolda.

-----
"Ten radca dworu (Antoni przyp.A.C.) wywodził się ze średnio zamożnej rodziny mieszkańców Grybowa. Dziadek podobno utrzymywał, że była to rodzina szlachecka, wydaje się to jednak wątpliwe. Wprawdzie w okolicach Tarnowa istniała jeszcze w XVII wieku jakaś rodzina szlachecka o tym nazwisku, nic jednak nie wskazuje na to, by istotnie ci mieszczanie grybowscy, wywodzili się z tej rodziny."
cyt.: W. Czapliński, Szkoła w młodych oczach, Kraków 1982, s.12.
1867 - 1900 Stanisław Czapliński 33 33 lekarz, dr. UJ, publikował prace naukowe w Akademii Umiejętności 1870 - 1934 Jan Czapliński 63 63 doktor nauk prawnych, pułkownik Korpusu Oficerów Sądowych Cesarskiej i Królewskiej Armii, generał brygady Wojska Polskiego.

Uczył się w gimnazjum w Krakowie (inna informacja: ukończył I gimnazjum w Rzeszowie w 1888r.), a następnie studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego 1893.

W okresie od 30 maja 1893 do 1 listopada 1918 był oficerem Korpusu Oficerów Sądowych Cesarskiej i Królewskiej Armii. W czasie I wojny światowej, od 1 sierpnia 1914 do 15 września 1915 pełnił służbę na froncie.

Służba w Wojsku Polskim
Do służby w Wojsku Polskim przyjęty został na podstawie dekretu L. 462 Naczelnego Wodza z dnia 1 lutego 1919 [1]. Został sędzią Naczelnego Sądu Wojskowego w Warszawie.

26 marca 1921 Naczelny Wódz dekretem Nr L. 2783 zatwierdził go w stopniu generała podporucznika Korpusu Sędziowskiego z dniem 1 kwietnia 1920 [2].

Z dniem 1 września 1921 przeniesiony został w stały stan spoczynku z prawem noszenia munduru [3].

Zmarł bezpotomnie. Pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, w części wojskowej przy ulicy Prandoty.

Awanse
podporucznik – 1893
porucznik – ?
kapitan - ?
major – ?
podpułkownik - ?
pułkownik – 1917
generał podporucznik – zatwierdzony 26 marca 1921 z dniem 1 kwietnia 1920, a następnie zweryfikowany w stopniu generała brygady ze starszeństwem z 1 czerwca 1919

Przypisy
Dziennik Rozkazów Wojskowych Nr 13 z 1919.
Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 13 z 02.04.1921 r.
Dekret L. 3081 NW z dnia 25 czerwca 1921 w: Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 28, poz. 1139. Piotr Stawecki oraz Tadeusz Kryska-Karski i Stanisław Żurakowski jako datę przeniesienia w stan spoczynku podają 15 września.

Bibliografia
Kryska-Karski Tadeusz i Żurakowski Stanisław, Generałowie Polski Niepodległej, Warszawa 1991, s. 83.
Stawecki P., Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa: „Bellona”, 1994, s. 93, ISBN 83-11-08262-6, OCLC 830050159.
1874 - 1955 Józef Czapliński 81 81 Ukończył gimnazjum w Tarnowie. Urząd C.K. sędziego pełnił kolejno w Tuchowie (tam poznał żonę) do 1909, Dąbrowie Tarnowskiej do 1910, Jaśle do 1913, Tarnowie od 1915. W czasie I w.ś. przeniósł się na krótko z rodziną do Wiednia.
Pracował też jako adwokat.  W Tarnowie odziedziczył po teściu kamienicę (ul. Chyszowska 16, potem Dzierżyńskiego 20).

1873 - 1972 Zofia Czaplińska 99 99 1879 Wanda Czaplińska 1901 - 1925 Jan Czapliński 23 23 lekarz, dr UJ
Po ucieczce z domu brał udział w I. i II. Powstaniu Śląskim, oraz w wojnie polsko-bolszewickej. Zmarł wskutek zarażenia szkarlatyną, przed otrzymaniem patentu lekarskiego.

epitafium: "rygorozant medycyny, podporycznik"

wiele inf. w: Władysław Czapliński, "Szkoła w młodych oczach".
1901 - 1902 Maria Czaplińska 1 1 1905 - 1981 Władysław Czapliński 75 75 za wikipedią:

Ukończył II gimnazjum w Tarnowie (1923), studiował historię i historię literatury na Uniwersytecie Jagiellońskim (1923-1927), m.in. pod kierunkiem Ignacego Chrzanowskiego i Wacława Sobieskiego. Pod opieką Władysława Konopczyńskiego przygotował pracę doktorską Opozycja wielkopolska po krwawym potopie (1660-1668), którą obronił na UJ w 1927. Po studiach pracował jako nauczyciel historii w II gimnazjum w Tarnowie (1927-1929); przez kilka kolejnych lat prowadził badania archiwalne w Berlinie, Wiedniu i Paryżu, odwiedzał również w celach naukowych kraje skandynawskie. Od 1931 był profesorem kilku gimnazjów krakowskich (V, VI i III gimnazjum), a od 1937 – profesorem historii w Państwowym Pedagogium w Krakowie. W czasie okupacji hitlerowskiej uczestniczył w tajnym nauczaniu na poziomie gimnazjalnym i akademickim, pracując oficjalnie jako urzędnik w przedsiębiorstwie Solvay.

W pierwszych latach po wojnie powrócił do pracy nauczyciela gimnazjalnego w Krakowie, wykładał także na UJ stosunki polsko-niemieckie w XX wieku oraz zagadnienie sprawy polskiej w latach I wojny światowej; w 1946 przeniósł się do Wrocławia, gdzie został profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie. Kierował Katedrą Historii Nowożytnej (1946-1952), Katedrą Historii Powszechnej (1952-1957), Katedrą Historii Polski i Powszechnej XVI-XVIII Wieku (1957-1969), od 1956 był profesorem zwyczajnym. Wykładał nowożytną historię Danii i Szwecji, stosunki polsko-skandynawskie w XVII wieku, dzieje parlamentaryzmu polskiego XVI-XVII wieku. Przeszedł na emeryturę w 1975.

W 1950 został członkiem-korespondentem PAU. Należał ponadto do Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego (1966-1974 wiceprezes), Międzynarodowej Komisji do Historii Mórz Północnych Europy (przewodniczący), Królewskiej Akademii Nauk w Kopenhadze, Towarzystwa Naukowego w Toruniu. W 1978 Uniwersytet Gdański nadał mu doktorat honoris causa; otrzymał nagrodę naukową miasta Wrocławia (1965), Złotą Odznakę Uniwersytetu Wrocławskiego (1966), Medal PAN im. Mikołaja Kopernika (1972). Z okazji jubileuszów 60- i 70-lecia urodzin dedykowano mu tomy studiów O naprawę Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku (1965) i O Rzeczypospolitej szlacheckiej XVI-XVII w. (1975).

Był pionierem szerokich badań polskich nad historią Danii. Analizował rolę magnaterii i szlachty w czasie wojen polsko-szwedzkich w XVII wieku. Wiele uwagi poświęcił czasom Władysława IV: rozbudowie floty polskiej, działalności Senatu, przyczynom wybuchu powstania Chmielnickiego. Zajmował się stosunkami Polski ze Śląskiem w pierwszych latach wojny trzydziestoletniej. Zainicjował serię dużych monografii historycznych państw i narodów. Przygotował do wydania m.in. Akta do dziejów Polski na morzu (1951-1959, 2 części), Pamiętnik Jerzego Ossolińskiego (1952), Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska (1952).

Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1951, na wniosek Polskim Komitecie Obrońców Pokoju).

Pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.
1909 - 2001 Stefan Czapliński 91 91 doc. mgr inż. 1915 - 1981 Antoni Czapliński 66 66 Urodzony w czasie I w.ś. w Wiedniu, dużą część życia spędził w Tarnowie, gdzie ukończył szkołę i seminarium duchowne. 29.06.1938 przyjął święcenia kapłańskie. Skierowany do Krynicy, a następnie Bochni, gdzie był katechetą w gimnazjum, prefektem bursy. Większość swojego życia poświęcił pracy z młodzieżą.
Z zamiłowania taternik i fotograf.
1919 Jadwiga Czaplińska nauczycielka polskiego w Tarnowie 1940 Marek Czapliński 1969 Jakub Czapliński 1971 Andrzej Czapliński 1976 Szymon Czapliński 1820 - 1913 Tekla Maciejowska 92 92 córka Gabriela i Marii Górskiej;
zam.: Grybów 146
zm.marasmus
1923 - 1998 Halina Girajtis 75 75 1952 Jan Czapliński inżynier 1950 Maria Czaplińska historyk, pracuje w PAN tworząc Polski Słownik Biograficzny Barbara Tyrała architekt, pracowała w Urzędzie Miasta Krakowa 1984 Mateusz Czapliński 1986 Przemysław Czapliński Tomasz Czeppe profesor fizyki w PAN (Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej) 1982 Karolina Czeppe Stanisław Wachta adwokat w Dąbrowie Tarnowskiej 1957 - 2018 Zbigniew Wachta 61 61 mgr praw UJ 1950 Michał Wachta dr praw UJ 1947 - 1988 Krystyna Wachta 40 40 dr matematyki UJ Marian Jabłoński dr matematyki Ewa Bania Bartłomiej Wachta skończył UJ, adwokat w Warszawie, pracuje w firmie Maruta; ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych, 1879 - 1950 Franciszek Skorupski 71 71 Pułkownik audytor, póżniej cywilny prawnik w Bydgoszczy i Krakowie,
właściciel kamienicy w Krakowie
D. 2000 Józefa Skorupska Stanisław Skorupski 1910 Wolff Antoni Wolff D. 2003 Anna Wolff Nowy Sącz 1972 Małgorzata Ritter 1858 - 1919 Michał Kuryłowicz 60 60
polski prawnik i wojskowy, generał audytor armii Austro-Węgier.
Lata służby    1878 - 1916
Siły zbrojne    Wappen Kaisertum Österreich 1815 (Klein).png Armia Austro-Węgier
Jednostki    55 Pułk Piechoty
30 Pułk Piechoty

Życiorys
Był synem duchownego greckokatolickiego, ukończył gimnazjum w Brzeżanach oraz prawo na Uniwersytecie Lwowskim zdając egzaminy państwowe w 1882. 3 kwietnia 1878 wstąpił jako ochotnik jednoroczny do 55 Pułku Piechoty w Brzeżanach w listopadzie 1879 awansował na stopień porucznika rezerwy. Po zakończeniu studiów i zdaniu egzaminów rozpoczął praktykę w Wojskowym Sadzie Wyższym w Wiedniu. W maju 1885 rozpoczął pracę jako sędzia w sądzie garnizonowym w Arad. W 1887 jako kapitan audytor przeszedł do Lwowa do tamtejszego sadu garnizonowego. W 1888 przeniesiony został do 30 Pułku Piechoty pozostając tam kolejne 4 lata. W latach 1892-1894 kierował sądem garnizonowym w Tarnowie. 3 marca 1895 przeniesiony zostaje do Landwehry zaliczony do 20 pułku piechoty pracuje jako referent do spraw wymiaru sprawiedliwości w Dowództwie Landwehry w Krakowie. W 1896 awansuje na majora, a w 1899 przeniesiony zostaje na to samo stanowisko referenta w Dowództwie Landwehry w Przemyślu. W 1901 został podpułkownikiem audytorem. W 1908 przeniesiono go do Lwowa już jako pułkownika. 26 października 1910 przeniesiony został do Wiednia na stanowisko referenta do spraw wymiaru sprawiedliwości przy Inspektoracie Żandarmerii tutaj 1 listopada 1912 awansowano go na stopień generała-audytora. W czerwcu 1914 mianowano go naczelnym obrońca wojskowym a 12 września 1915 prezydentem senatu Najwyższego Sądu Wojskowego. 1 sierpnia 1916 przeszedł w stan spoczynku. Powrócił do Lwowa, gdzie włączył się w organizowanie wojsk polskich. 2 grudnia 1918 mianowano go szefem biura szkód wojennych w kwatermistrzostwie Dowództwa "Wschód". Zmarł nagle 6 lutego 1919 we Lwowie, pochowany został na Cmentarzu Łyczakowskim. Pośmiertnie przyjęty w szeregi Wojska Polskiego.

Bibliografia
Jan Rydel: W służbie cesarza i króla. Generałowie i admirałowie narodowości polskiej w siłach zbrojnych Austro-Węgier w latach 1868-1918. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2001, s. 217-218. ​​ISBN 83-7188-235-1​​.
Maria Kuryłowicz 1900 - 1970 Bogusław Kuryłowicz 70 70 mieszkał we Lwowie, potem na Śląsku był dyrektorem zespołu kopalń.
brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie wyemigrował do Szwajcarii (Lugano).
Zofia Kulczycka Aneta Kuryłowicz mieszkają w Szwecji Kazimierz Gaszyn zmienił nazwisko - pierwotnie nazywał się Schmidt. Alicja Gaszyn Bogusław Domagalski Stanisław Rawski prawnik Michał Rawski Karlson Szwed 1841 Kazimierz Czapliński CK urzędnik w Tarnowie (kontroler celny - "starszy nadoficjał cłowy c.k.Straży Skarbowej");
brał udział w Powstaniu Styczniowym;
na starość wrócił do Grybowa
Domagalski D. 1949 Jadwiga Pogorzelska Córka prezesa sądu w Krakowie Wanda 1825 Marianna Kumorkiewicz vel Maria;
córka Macieja  (Mateusza?) i Franciszki Marcinkiewicz;
zam. Grybów 42;
występuje również jako Kómorkiewicz, ale w Grybowie inni członkowie tej rodziny noszą nazwisko Kumorkiewicz
1868 Andrzej Czapliński Wyjechał do Argentyny, a potem powrócił do Kraju i do wojny prowadził sklep z wędlinami w Bolechowie 1865 Franciszek Czapliński Urzędnik podatkowy 1856 - 1937 Karol Czapliński 81 81 Burmistrz Grybowa
zastępca burmistrza (Adama Jakubowskiego) 1905-1908;
burmistrz 1908-1914, 1915-1928
1862 Jan Czapliński Wyjechał do Argentyny (USA?), nie powrócił do kraju.

Antoni Czapliński wg  listu Anny Siemaszkiewicz - "Antoś", urzędnik kolejowy, wczesnie zmarł;
(czy to nie Piotr Antoni ur.2.6.1851 ?)
1871 Karolina Czaplińska 1858 Magdalena Czaplińska zam. Grybów 5 1853 Wiktoria Czaplińska zam. Grybów 5 1849 Katarzyna Czaplińska 1847 Marianna Czaplińska Grybów nr 5
1848 Jakub Obrzut pracownik kolei (sygnałomistrz)
syn Jana i Katarzyny Stawiarskiej
ur. alt.04.07.1848
1837 Michał Gruca z Kąclowej, syn Kacpra i Katarzyny Durlak 1856 - 1891 Karol Ozga 35 35 syn Antoniego i Tekli Nowak z Koszyc (Węgry)
piekarz lub młynarz
1872 Kazimierz Sekułowicz piekarz, syn Jana i Walerii Styczyńskiej 1822 Józef Gedziow (Geicow)  żandarm, grekokatolik (?), syn Ferdynanda i Zofii Seniuk z Wołowskiej Wsi k.Bolechowic 1876 - 1950 Maria Czaplińska 74 74 1904 - 2001 Jan Święcicki 97 97 prawnik 1914 - 1996 Antoni Święcicki 82 82 lekarz, pracował w Gdyni, wyjechał do Rotterdamu
(autor "FAMILY TREE")
1904 Józef Święcicki dr historii, publicysta katolicki, studiował polonistykę
mieszkał wKrakowie przy ulicy Siennej; 
1916 - 2002 Stanisław Święcicki 86 86 Stanisława Zembaczyńska D. 1983 Zofia Nathanson pochodziła z rodziny żydowskiej 1951 Teresa Święcicka kreślarz 1941 - 2003 Maria Święcicka 62 62 1949 Józef Święcicki ksiądz w diecezji krakowskiej (Kraków, Oświęcim, Bnuchowice (?)) 1937 Stefan Świszczowski inżynier budownictwa spec., (wytrzymałość konstrukcji budowlanych) 1930 - 2006 Eulalia Cieślak 76 76 1951 - 1991 Aneta Święcicka 40 40 1958 Krzysztof Święcicki Anna Świszczowska Magdalena Świszczowska 1949 Krystyna Święcicka Maciej Świszczowski D. 1989 Jerzy Wójcik 1924 Richard McAnally 1976 Anthony McAnally mieszkają w Houston, Texas, USA 1974 Olek Anna Barbara Maciej Wachta Tomasz Wolff Joanna Wolff Kraków;
stylista, wizażysta (?)
Żontołw ? Milos Radičevič 2002 Jovan Radičevič 2002 Leonard Wachta 1923 - 2016 Zdzisław Czapliński 93 93 pracował w Energoprojekcie Kraków 1925 Krystyna Syczak 1952 Barbara Czaplińska 1955 Tomasz Czapliński Pracuje w MPWiK 1959 Katarzyna Czaplińska 1963 Adam Czapliński Mieszka w Australii 1952 Jacek Link- Lenczowski 1980 Jakub Link- Lenczowski dziennikarz w  Milmag.pl , Project Manager at Polish Aviation Museum 1982 Magdalena Link- Lenczowska 1959 Małgorzata Krzyształ 1993 Maciej Czapliński 1996 Maria Czaplińska 1958 Jan Giełżecki Pracuje na AGH 1984 Krystyna Giełżecka 1987 - 2009 Adam Giełżecki 21 21 filolog romanista UJ 1845 Jakub Czapliński krawiec, mieszkał w Grybowie nr 5
Kamila Sikorska córka diurnisty Piotra Sikorskiego i Marianny Szyberskiej;
1867 - 1954 Adam Czapliński 86 86 1870 - 1949 Julian Karol Czapliński 78 78 doktor prawa, pracował w Karwinie i tam dorobił się majątku. Wybudował dom w Krakowie przy ul.Wyspiańskiego, oraz majątek koło Arłamowa w Bieszczadach (Graziowa).  1876 - 1955 Stanisław Czapliński 78 78 kierownik kopalni
1875 Anna Czaplińska żyła w Zabrzu
alt.data ur.1872
1872 Maria Czaplińska 1878 Wiktoria Czaplińska 1887 - 1974 Kazimiera Sokołowska 87 87 Siemaszkiewicz Elżbieta Siemaszkiewicz Józef Siemaszkiewicz fotograf 1910 - 1997 Janina Czaplińska 87 87 dr. med., pediatra (?), ordynator (?) 1910 - 1973 Stanisław Nowak 63 63 dr med., znany chirurg, operwoał min. Janinę Kalisz 1946 Elżbieta Nowak 1948 Wojciech Nowak 1972 Anna Jurkiewicz tłumacz, biolog; pracowała w Instytucie Biologii Molekularnej  Uniwerystetu w Aarhus w Danii 1982 Katarzyna Jurkiewicz architekt, mieszka w Sydney w Australii 1998 Julia Florkiewicz Jerzy Jurkiewicz  jest profesorem w Katedrze Fizyki Teoretycznej Instytutu Fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Obronił doktorat (1975) i habilitację (1986) w Krakowie. Odbył dwukrotnie postdoc na Uniwersytecie Utrecht w Holandii (1980 i 1984). Był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Prowansji w Marsylii (1982) oraz na Uniwersytecie Paris-Sud we Francji (1983). W ciągu ostatnich dziesięciu lat dwudziestego wieku spędził sześć lat jako profesor wizytujący w Instytucie Nielsa Bohra w Kopenhadze (Dania). Był dziekanem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w latach 2009 - 2012.
1971 Błażej Florkiewicz pracował jako fotograf 1906 - 1993 Witold Czapliński 87 87 Redemptorysta, przebywał w Tuchowie, potem w Krakowie;
do klasztoru wstąpił wbrew woli rodziny
1912 - 1919 Kazimierz Czapliński 7 7 1909 - 1986 Aleksandra Czaplińska 77 77 1910 - 1998 Zbigniew Sadowski 87 87 herbu Lubicz;
1947 Piotr Sadowski 1940 Marcia Johnson 1987 Steven Sadowski Beata Pająk 1869 Władysław Czapliński zam. Mszana Dolna, zatrudniony: Mszana Dolna, stanowisko: lekarz kolejowy

tworzył milicję w obronie  żydów

członek Karkowskiego Tow. Oświaty Ludowej
Anna 1889 - 1957 Jan Czapliński 67 67 Lekarz w Mszanie Dolnej;
uczył się w gimnazjum w Zakładdzie Naukowo-Wychowawczy Ojców Jezuitów w Chyrowie;
w latach 1925-1928 prezes OSP w Mszanie Dln.; 
w czasie 2.wojny lotnik RAF (P-2532), w st. kapitana, oficer medyczny w dyw.303

Dorota poch. ze Szkocji lekarka w Mszanie 1999 Zuzanna Nowak 2002 Zofia Florkiewicz 1882 - 1952 Helena Olejak 70 70 D. 1998 Stanisław Czapliński Irena Czaplińska 1909 Zofia Czaplińska 1907 - 2008 Czesława Czaplińska 101 101 mieszkała w Krakowie 1914 - 1969 Alojzy Czapliński 55 55 ur.  w Stanisławowie, mieszkał we Lwowie i Krakowie Małgorzata Czaplińska 1952 - 1990 Władysław Boguszewski 38 38 syn Juliana i Danuty Nawrot

więcej:
http://www.boguszewski.pl/wp-content/uploads/2013/04/DrzewoRodzinyBoguszewskich.pdf
Kazimierz Pikunas Witold Pikunas Włodzimierz Sochacki Bożena Sochacka mieszka w Skawinie Aleksandra Sochacka Władysław Pęcak Piotr Pęcak Andrzej Rogala Magłorzata Rogala Zofia Kurnicka vel Kornicka Janusz Czapliński Bożena Boratyńska Bartosz Czapliński Urszula Anna Pikunas Katarzyna Pikunas Wilczyński Barbara Wilczyńska Marcin Boguszewski 1944 - 2017 Krystyna Kołaczkiewicz 72 72 1902 - 1981 Zofia Chrzanowska 79 79 herbu Korab,
1883 - 1958 Janina Kalisz 75 75 1813 - 1844 Maria Maciejowska 31 31 1875 - 1947 Jan Święcicki 72 72 syn Jana i Eugenii Stefanides; więcej: patrz drzewo Święcickich;
Starszy Radca w Ministerstwie Finansów, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

1839 - 1922 Józefa Wilkosz 83 83 Dokument z 1844r.  mówi, iż w Rzeszowie płaciła ubezpieczenie w wysokości 210 fr. (dziecko) Małżeństwo Małżeństwo Małżeństwo Małżeństwo (dwa dzieci) Rozwód (dziecko) (dziecko) Małżeństwo (osiem dzieci) Małżeństwo (trzy dzieci) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (cztery dzieci) (dziecko) Małżeństwo (cztery dzieci) (dziecko) Małżeństwo Małżeństwo (trzy dzieci) Małżeństwo (sześć dzieci) Małżeństwo (sześć dzieci) Małżeństwo Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (jedenaście dzieci) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (osiem dzieci) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (trzy dzieci) Małżeństwo Małżeństwo Małżeństwo Małżeństwo (trzy dzieci) Małżeństwo (dziewięć dzieci) Małżeństwo Małżeństwo Małżeństwo Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dziewięć dzieci) Małżeństwo Małżeństwo Małżeństwo Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo Małżeństwo (trzy dzieci) Małżeństwo (trzy dzieci) Małżeństwo Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dziecko) (dziecko) (dziecko) (dziecko) (cztery dzieci) Małżeństwo Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo 1979 Klaudia Piątek 1980 Małgorzata Łukomska 2008 Ignacy Czapliński 2012 Franciszek Czapliński 2005 Marianna Czaplińska 2008 Jeremi Czapliński 2008 Zuzanna Nogala Χρήστος Μπούσιος nauczyciel muzyki w dalekiej Helladzie, potomek walecznych Achajów Sylwia Martin Fox 2017 Lewis Fox 1864 - 1938 Anna Gruca 74 74 córka Atoniego i Magdaleny Kasztelowicz;
Antoni urodził się dnia 14 luty 1796, , Grybów.
Magdalena urodziła się dnia 14 lipiec 1825, , Grybów.
Aniela Czaplińska 1892 - 1967 Stefania Czaplińska 75 75 długoletnia nauczycielka w Grybowie 1895 - 1916 Józef Czapliński 21 21 ukończył gimnazjum; służył w Legionach Piłsudskiego;
zginął w czasie I wojny światowej pod Kostiuchnówką;
jego imię widnieje na tablicy pamiętkowej w Grybowie na budynku Urzędu Miejskiego Rynek 12:
tablica upamiętniająca żołnierzy z Grybowa poległych w latach 1914-1920:

Napis: BOHATEROM/ ZIEMI GRYBOWSKIEJ SZARYM/ OCHOTNIKOM BOJÓW O NIEPOD-/ LEGŁOŚĆ KTÓRZY SWÓJ TRUD/ ŻOŁNIERSKI W LATACH 1914-/ 1920.R. PRZYPIECZĘTOWALI KRWIĄ/ I PRZYKŁADNĄ ŻYCIA OFIARĄ/ ZA CAŁOŚĆ GRANIC/ RZECZYPOSPOLITEJ/ MARIAN ALBRZYKOWSKI/ UR. 8.9.1902. POLEGŁ 29.2.1920./ JÓZEF CZAPLIŃSKI/ UR.. 5.1.1895. POLEGŁ 4.8.1916./ PIOTR GREBLA/ UR. 10.1.1901. POLEGŁ 1920./ KAZIMIERZ MACIEJOWSKI/ UR. 3.8.1902. POLEGŁ 1919./ RUDOLF SZPAKOWSKI/ UR. 10.1.1903. POLEGŁ 27.8.1920./ ZW. OCH. WOJ. WOJSK POLSKICH.

uwaga: nie mylić z Józefem Czaplińskim, kapralem 5.Pułku Piechoty Legionów, kawalerem Virtuti Militari - 5 PPL sformowano w listopadzie 1918 roku!
Antoni Czapliński 1903 - 1988 Augustyn Czapliński 85 85 st. strz. rez., prac. umysłowy.
Ur. 22.05.1903 roku w Grybowie pow. Nowy
Sącz, s. Karola i Anny de Gruca, żonaty. Po ukończeniu
szkoły podstawowej rozpoczął w 1918 r. praktykę
handlową w Składnicy Kółek Rolniczych w Nowym
Sączu. W czasie jej trwania uczęszczał na specjalistyczne
kursy w krakowskiej Akademii Handlowej. Po ich
ukończeniu i zdaniu stosownych egzaminów, został
w 1922 roku kierownikiem sklepu filialnego. Powołany
1.10.1924 r. do służby wojskowej w 1 p.s.p., którą zakończył
22.12.1925 roku. Po przejściu do rezerwy pozostał
w pułku, kierując już jako pracownik cywilny, przez
cztery lata, tamtejszą Spółdzielnią Żołnierską. Z chwilą
zawarcia związku małżeńskiego w 1929 roku przeszedł
na kierownika sklepu w Spółdzielni Kolejarzy „Samopomoc”
w Nowym Sączu. Po sześciu latach dotychczasowej
pracy przeniósł się w 1935 roku do Krynicy,
w związku z objęciem stanowiska księgowego - kasjera
w Zarządzie Miasta. Zmobilizowany 14.08.1939 r. do
batalionu ON „Nowy Sącz”, z którym wyruszył na front
pod Hutę, razem z 3 kom „Krynica”. Podczas wrześniowych
walk w Lasach Janowskich dostał się do niewoli
niemieckiej. W czasie przeprowadzania kolumny jeńców
do obozu przejściowego, zbiegł na trasie Dobromil
- Przemyśl. Po powrocie do domu podjął wcześniej
sprawowaną w Urzędzie funkcję. Pod koniec okupacji,
został zabrany przez okupanta do przymusowych prac
i skierowany do budowy i remontu dróg. Po zakończeniu
działań wojennych wyjechał wraz z 45 innymi osobami
do Wałbrzycha, gdzie został referentem aprowizacji
w Starostwie Powiatowym. Następnie był kierownikiem
Referatu Osiedleńczego. Po awansie na członka
Wojewódzkiej Komisji Klasyfikacyjno - Szacunkowej
prowadził w terminie 1.12.1947 - 31.03.1948 roku
z ramienia Ministra Ziem Odzyskanych, akcję szacunku
mienia nierolniczego na terenie Wałbrzycha. Później
kolejno sprawował funkcje kierownika Administracyjno
Gospodarczego w  Przedsiębiorstwie Upłynniania
Remontów, w sekcji organizacji i zatrudnienia w wałbrzyskim
Miejskim Handlu Detalicznym, w składnicy nr
4. Począwszy od 1.10.1953 roku był kierownikiem inwestycji
w Wrocławskiej Hurtowni Farmaceutycznej, a następnie
Przewodniczącym Rady Zakładowej. Stamtąd
też 13.06.1969 r. odszedł na emeryturę. Odznaczony
odznaką „XV-lecia Wyzwolenia Dolnego Śląska”. Zmarł
15.10.1988 roku i spoczywa na cmentarzu w Krynicy
Wincenty Czapliński zmarł w wieku 15 lat Olimpia Czaplińska Marian Giercuszkiewicz 1892 Michał Rogoziński D. 1945 Stanisław Lipiński walczył w Legionach Piłsudskiego, w wojnie polsko-bolszewickiej. W okresie międzywojennym prowadził piwiarnię. W czasie II w.ś. działał w konspiracji. Aresztowany przez Gestapo gwinął w ostatnich dniach wojny podczas ewakuacji obozu jenieckiego. Władysław Rogoziński Stefania Lipińska 1897 Władysław Czapliński Prowadził gospodarstwo rolne w Rzepienniku Strzyżewskim pow. tarnowski).
Podczas okupacji udzielał schronienia mężowi swojej siostry, działającemy w ruchu oporu Stanisławowi Lipińskiemu. Wskutek donosu do gestapo został aresztowany wraz z Lipińskim w sierpniu 1942 roku, a jego żona oraz syn Jacek zostali zamordowani. Pozostałymi dziećmi w wieku 10-14 lat zaopiekowala się rodzina jego siostry Olimpii.
Wywieziony do Oświęcimia przeżył wojnę.
D. 1942 Maria Kozik rozstrzelana wraz z synem przez Niemców za ukrywanie członka ruchu oporu Sabina Czaplińska D. 1942 Jacek Czapliński zginął w sierpniu 1942 w wieku 17 lat rozstrzelany razem z matką przez Niemców, za ukrywanie członka ruchu oporu. Kajetan Czapliński Krystyna Lipińska Jadwiga Lipińska Stanisław Lipiński uwaga! postać hipotetyczna - możliwe, że chodzi o któregoś z pozostałych synów Wincentego (najpewniej Antoni lub Franciszek) Teresa Zygmunt Czapliński ukończył Politechnikę Lwowską, służył w Wojsku Polskim od 1914 do ? (major), dwukrotny więzień Gestapo;
w r.1960 mieszkał w Bytomiu ul. Oświęcimska 10/9
dentystka, więziona w czasie wojny przez Gestapo Mikołaj Gawiński Maria Czaplińska z grybowskiej księgi parafialnej; teoretycznie mogła się urodzić między 1785 a 1810 1826 Marianna Gawińska 1813 - 1853 Marianna Czaplińska 40 40 z grybowskiej księgi parafialnej;  1814 - 1817 Antoni Czapliński 3 3 z grybowskiej księgi pparafialnej; teoretycznie mógł być synem Antoniego i Agnieszki Skrabskiej Maria Kasztelowicz Maria Czaplińska Tadeusz Majcher Krzysztof Majcher Zbigniew Majcher Jacek Majcher Michalina Kopek Urszula Czaplińska Andrzej Czapliński Jerzy Czapliński Kazimierz Czapliński Irena Czaplińska Maria Czaplińska Franciszek Kuczek Maria Kuczek Władysław Kuczek Wiesława Kuczek Renata Kuczek Janusz Kuczek Stanisław Kuczek Konrad Pawłowski Wendy Evans New Horizons Early Childhood Intervention School
Therapy Director
1832 - 1832 Kazimierz Czapliński 4m 4m ur. 1831 lub 1832
zm. tyfus
1819 Wiktoria Czaplińska zam.Grybów 5, potem u męża 1815 Jan Cichoń garncarz,
syn Kacpra Cichonia (pis. również Zychoniewicz) ur.1783 i Franciszki Górskiej;
adres: Grybów 79
1840 Barbara Cichoń nazwisko pis. również Zychoniewicz 1842 - 1843 Karol Cichoń 6m 6m 1844 Wincenty Cichoń 1847 Mateusz Cichoń 1849 - 1892 Anna Cichoń 42 42 1852 - 1853 Maria Cichoń 7m 7m 1856 Maria Cichoń 1847 Paweł Dębiczak syn Jana i katarzyny Ryglewicz z Rymanowa 1875 Józefa Dębiczak 1860 - 1860 Andrzej Cichoń 12d 12d 1861 - 1881 Andrzej Cichoń 20 20 1863 - 1863 Bernardyn Cichoń 1m 1m 1865 - 1865 Agnieszka Cichoń 4m 4m 1809 - 1811 Franciszek Czapliński 2 2 1811 Andrzej Czapliński garncarz 1817 Marianna Krokowska córka Mateusza i Anny Ujejskiej z Tymbarku;
jej drugim mężem był kuśnierz Wojciech Kasztelowicz, wdowiec po Annie Oleksiewicz, syn Jana i Zofii Gorzkowskiej, ur. 1810
1841 Salomea Czaplińska 1856 - 1921 Jan Czapliński 64 64 woźny, dozorca kolejowy,
zam.Grybów 219
1854 - 1900 Józef Czapliński 46 46 stolarz
pracownik kolei
zatrudniony: Nowy Sącz (ale zamieszkały chyba w Grybowie)
Małgorzata Czaplińska 1847 Antonina Czaplińska 1837 - 1915 Piotr Czapliński 78 78 garncarz
zam.: Grybów 150
zm. marasmus
1835 - 1917 Józefa Czaplińska 82 82 1843 Katarzyna Czaplińska 1839 Jakub Borusiewicz syn Józefa i Tekli Paszyńskiej;
grzebieniarz
1867 - 1911 Antoni Borusiewicz 43 43 1877 Teresa Durlak córka Mateusza i Marii Obrzut 1862 Zofia Kasiewicz córka Kacpra i Ludwiki Pluta 1857 Maria Górecka córka Michała i Walentyny Wójcikiewicz z Ciekliny Antoni Dobrowolski syn Józefa i Marii Nastajewicz;
stolarz;
poch. z Lwowa
Józef Toczek syn Mateusza i Rozalii Baniak 1881 Adalbert zam. Grybów 219 1883 - 1888 Roman 5 5 1884 Adam nieochrzczony 1837 - 1916 Marianna Zygadło 79 79 córka Mikołaja i Marii Kasztelowicz
zm. marasmus
Maria Ujejska 1826 Kazimierz Janas syn Kazimierza i Katarzyny Kmak
oppidanus(?)
1842 Franciszek Motykiewicz kowal w tracz parowym w BN (?)
syn Ignacego i Salomei Pietrasów komorników ze Skrzydlnej, zam. w tartaku
1807 - 1859 Bernardyn Czapliński 52 52 zam. Grybów 5 1787 - 1837 Wiktoria Krokowska 50 50 1819 - 1897 Magdalena Mordarska 77 77 córka Wincentego i Franciszki (Agaty?) Gnatowicz;
zam. Grybów 146;
wdowa
1825 Michał Czapliński kapral dragonów 3. Regimentu cesarza F.J. 1826 Mateusz Czapliński 1830 Franciszka Szpakowska córka Jana i Marii 1829 Wiktoria Totoś córka Mateusza i Marii Kuszowskiej 1840 Jan Czapliński 1842 - 1842 Jakub Czapliński 5m 5m zm.: tussis 1843 - 1844 Jan Czapliński 1 1 1849 Stanisław Czapliński 1851 - 1860 Jan Baptysta Czapliński 9 9 zm. febris nervosa 1854 Piotr Czapliński 1857 - 1931 Jakub Czapliński 73 73 zam. Grybów 146;
zm.: marsmus
1859 - 1912 Stefan Czapliński 53 53 vel Szczepan;
1844 - 1914 Antoni Czapliński 69 69 krawiec 1857 - 1939 Petronela Oleksiewicz 82 82 córka Michała i Anny Nalepy;
zam. Grybów 146;
zm.: marasmus
1869 - 1948 Katarzyna Kiełbasa 78 78 córka Jana kantego i Anny Kumorkiewicz;
zm: skleroza
1843 - 1925 Maria Krokowska 82 82 córka Wincentego i Marii Sieradzkiej 1843 - 1917 Jan Czapliński 74 74 stolarz (scirinarius),
zam.Grybów 146;
zm.marasmus
Emilia Popiel córka Adalberta i Wiktorii Głowackiej 1845 - 1880 Apolonia Kasztelowicz 35 35 córka kowala Piotra i Katarzyny Wojtarowicz 1864 - 1938 Magdalena Habenij (lub Hubeny) 74 74 córka Jana i Marii Szalamon, ur. w Trollersdorfie na Morawach (Predocice?);
zam.w Kąclowej 66
1877 Wiktoria Gruca urodzona i zam. w Kąclowej 63 1881 Eugeniusz Gruca zam.wKąclowej 150 Michał Migacz syn Józefa i Anny Glińskiej;
piekarz z Nowego Sącza
1894 Maria Rysiewicz córka Wojciecha i Marii Kmak;
1871 Stanisław Wierzbanowski syn Adalberta i Antoniny Wojs z Nowego Sącza Eugeniusz Sekułowicz Eugenia Migacz Czesław Sekułowicz Zbigniew Sekułowicz 1828 Marianna Czaplińska 1850 Andrzej Rymek czeladnik młynarski;
wdowiec po Katarzynie Igielskiej;

1860 - 1867 Salomea Czaplińska 6 6 1880 - 1936 Leonard Czapliński 56 56 zatrudniony na kolei,
maszynista I klasy
1892 - 1976 Emil Czapliński 84 84 za Wikipedią:

pułkownik piechoty Wojska Polskiego i Wojsk Ochrony Pogranicza, żołnierz Legionów, uczestnik walk o niepodległość i granice 1918-1921 oraz kampanii wrześniowej, organizator ruchu oporu w czasie II wojny światowej.

Emil Czapliński urodził się jako wnuk powstańca listopadowego i syn powstańca styczniowego. W 1908 wstąpił do Sodalicji Mariańskiej. W tym czasie związał się z ruchem skautowym i drużynami Strzeleckimi. Po wybuchu I wojny światowej wstąpił do Legionów Polskich i wyruszył do Kielc z 1 pułkiem piechoty. Po kampanii kieleckiej został przeniesiony w stopniu podporucznika na dowódcę kompanii w 2 pułku piechoty. Funkcję tę pełnił do końca epopei Legionowej.

Jako porucznik byłego Polskiego Korpusu Posiłkowego reskryptem Rady Regencyjnej z 31 października 1918 roku został przydzielony do podległego jej Wojska Polskiego z zatwierdzeniem posiadanego stopnia.

W wojnie polsko-sowieckiej od 1 września 1919 dowodził kompanią w 4 pułku piechoty Legionów w akcji na Przemyśl i Lwów, następnie w 2 pułku piechoty Legionów baonem, a od 23 lipca 1920 roku został dowódcą tego pułku. W marcu 1929 został „przeniesiony do kadry oficerów piechoty z równoczesnym przeniesieniem służbowym do Straży Granicznej przy Ministerstwie Skarbu na stanowisko zastępcy komendanta”. W marcu 1932 roku został przeniesiony z Komendy Straży Granicznej do Komendy Miasta Lublin na stanowisko komendanta.

II wojna światowa
We wrześniu 1939 zmobilizował podległe formacje, przeprowadził ich ewakuację do Równego. Następnie kierował obroną przeciwlotniczą Lublina. Będąc posiadaczem samochodu (DKW) opóźnił swój wyjazd aż do momentu pojawienia się Niemców pod Węglinem. Jako ostatni z wojskowych 17 września 1939 opuścił miasto jedyną jeszcze nie zajętą drogą przez Łęczną, Uściług do Łucka. Po blisko 3-miesięcznej tułaczce "za Bugiem" i przypadkowym odnalezieniu wcześniej wywiezionej rodziny, unikając ujęcia przez bolszewików, na początku grudnia szczęśliwie dotarł do Lublina. Przystąpił bezzwłocznie ze spotkanymi oficerami i osobami cywilnymi do organizowania ruchu oporu. Po krótkim działaniu w konspiracji został aresztowany przez Niemców 4 lutego 1940 oraz wywieziony do Oflagu VI B Dössel, a następnie do Oflagu II D Gross-Born.

Po wojnie
Po wyzwoleniu obozu jenieckiego, w którym przebywał do 5 lutego 1945 udał się do Lublina. Do Wojska Polskiego został przyjęty dnia 20 marca 1945. Dnia 14 stycznia 1947, objął stanowisko Komendanta Miasta Lublina i sprawował szefostwo Wydziału Wojsk Ochrony Pogranicza III kategorii przy Dowództwie Lubelskiego Okręgu Wojskowego(od sierpnia 1945 lub 1946). Z racji pełnionej funkcji podlegał mu 7 Oddział Ochrony Pogranicza. Uczestniczył w walkach z UPA. Po dwóch latach służby za udział wraz z wojskiem we Mszy Świętej Rezurekcyjnej został dnia 10 maja 1947 usunięty z wojska bez prawa noszenia munduru oraz bez prawa do emerytury (rozkaz Nr. 3686 z dn. 10.V.47r.)[8].

Zmarł 21 października 1976 w Lublinie i spoczął na cmentarzu przy ul. Lipowej.
Kazimierz Czapliński po wojnie mieszkał w Kościerzynie, a potem Ostródzie 1935 - 2017 Janusz Czapliński 82 82 służył w Marynarce Wojennej,
radny i członek zarządu miasta w latach 1998-2002 w Ustce
1960 Maria Żegleń działała we władzach miejskich Ustki Emil Czapliński Roman Czapliński Karolina Czaplińska 1905 - 1976 Karolina Jezierska 71 71 w czasie wojny działała w konspiracji, aresztowana przez Gestapo została wypuszczona przez wzgląd na męża;
po wojnie prowadziła sklep z rękodziełem
1931 Halina Czaplińska 1930 Wiesław Czapliński 1895 - 1940 Władysław Czapliński 45 45 mieszkał w Łucku,

po wkroczeniu Armi Czerwonej aresztowany przez NKWD, więziony w Stanisławowie i Kijowie, zamordowany prawdopodobnie w maju 1940r.;
jego rodzinę zesłano do Kazachstanu

za Wikipedią:
Ukończył gimnazjum w Bochni, maturę zdał eksternistycznie w Krakowie w 1915. Od 1910 należał do organizacji skautowych. W 1913 r. wstąpił do Drużyn Strzeleckich. Ukończył tam szkołę podoficerską i kurs podchorążych.

7 sierpnia 1914 r. przydzielony do I batalionu Legionów Polskich. Przydzielony jako dowódca plutonu, a później kompanii 2 pp Leg. odbył całą kampanię zakończoną bitwą pod Kaniowem 11 maja 1918 r.

Po ucieczce z niewoli (21.06.1918 r.) rozpoczął działalność w POW. Jako oficer byłego Polskiego Korpusu Posiłkowego reskryptem Rady Regencyjnej z 25 października 1918 roku został przydzielony do podległego jej Wojska Polskiego w randze porucznika. W grudniu tego roku wstąpił do WP. Awansowany do stopnia kapitana. Wojnę polsko-bolszewicką odbył w szeregach 4, 2 i 3 pp Leg. W 1920 awansował do stopnia majora.

Po wojnie służył w 24 Pułku Piechoty w Łucku. 11 czerwca 1927 roku został przeniesiony do 56 Pułku Piechoty w Krotoszynie na stanowisko zastępcy dowódcy pułku. W grudniu 1930 roku został przeniesiony do 27 Pułku Piechoty w Częstochowie na stanowisko dowódcy pułku. Z dniem 30 czerwca 1936 roku został przeniesiony w stan spoczynku.

Aresztowany w 1940 roku w Delatyniu, więziony w Stanisławowie, a następnie w Kijowie. Został zamordowany przez NKWD w 1940 roku. Jego nazwisko figuruje na Ukraińskiej Liście Katyńskiej.
Maria Nowosad po aresztowaniu męża przez NKWD wywieziona wraz z rodziną do Kazachstanu, w 1956 wróciła do Polski wraz z  córką Wandą Wanda Czaplińska wywieziona przez Rosjan na Syberię w lutym 1940 r. wraz z starszą siostrą Bożenką i matką Marią i jej rodzicami.;
w 1956 wróciła do Polski wraz z matką z zesłania do Kazachstanu (?) i zamieszkała w Katowicach
Bożena Czaplińska Wywieziona, jeszcze jako mała dziewczynka przez Rosjan wraz młodszą siostrą Wandeczką, matką Marią i jej rodzicami w lutym 1940 r. Bożenka zmarła po kilkunastu latach w obozie na terenie Rosji - Syberia, wraz z dziadkiem - ojcem Marii lecz babcia - matka Marii zmarła w transporcie na Syberię i została wyrzucona z pociągu. 1899 - 1942 Tadeusz Czapliński 42 42 stolarz, mieszkała w Grybowie;
we wrześniu 1939 osadzony w obozie pracy dla jeńców polskich w Grybowie, następnie aresztowany w paździrniku 1939 za nakłanianie do stawiania oporu Niemcom, więziony w Nowym Sączu, potem w Nowym Wiśniczu. przybył do Auschwitz 20.06.1940 transportem wiozącym więźniów z wiśnickiego aresztu. Numer obozowy 973.
Zmarł 17.02.1942 w Auschwitz.
Maria Onufry ? ? Zdzisława Rzemińska Grybów;
wnuczka Tadeusza Czaplińskiego - ustalić imiona i nazwiska rodziców!
Anna Waśkowska Anna Łukawska Martyna Boguszewska Adolf Czanerle syn Józefa i Józefy Bedyńskiej
poch. ze Stryja
1892 Aleksander Czanerle kpt. żand. Aleksander Józef Czanerle - dowódca Plutonu Żandarmerii Bielsko

Aleksander Józef Czanerle urodził się 27 października 1892 roku w Stryju, w rodzinie Adolfa i Marii. 19 marca 1928 roku został awansowany na kapitana ze starszeństwem z 1 stycznia 1928 roku i 1. lokatą w korpusie oficerów żandarmerii. 28 września 1933 roku przeniesiony z 10 dżand do 5 dżand. Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 11 z 28 września 1933 roku, s. 202.
za: https://pl.wikipedia.org/wiki/5_Dywizjon_%C5%BBandarmerii#cite_note-31

sprawdzić czy nie ten sam więziony był w Oflagu II C Woldenberg
1898 Stefania Regner rodzice  Józef Regner i Katarzyna Lorenz;
Józef urodził się dnia 1 wrzesień 1865, , Dolina, Galicja, Austria.
Katarzyna urodziła się dnia 26 maj 1876, , Obliska, Galicja, Austria.
Jan Czapliński Ewa Witkowska Maria Pęcak 1922 Julian Czanerle mieszkał w Ustroniu? 2013 Myla McAnally 2015 1826 Wincenty Stawiarski Jan Stawiarski 1799 Katarzyna Czaplińska z grybowskiej księgi parafialnej; teoretycznie mogła się urodzić między 1785 a 1810 Mateusz Stawiarski 1837 - 1847 Bernardyn Stawiarski 10 10 zm.: febris nervosa 1829 Kazimierz Stawiarski 1800 Małgorzata Czaplińska Anna Giercuszkiewicz Karol Giercuszkiewicz Jan Giercuszkiewicz Alfred Postułka Wojciech Giercuszkiewicz Elżbieta Giercuszkiewicz Maria Sokulska 1946 - 1968 Maria Rogozińska 21 21 1956 Paweł Rogoziński Barbara Gąciarz
Created using GenoPro® Click for details.