Kliknij by zwiększyć/zmniejszyć obraz Genomapy Ukryj tą Genomapę

Family Subtree Diagram : Chrzanowscy

PLEASE NOTE: If you do not see a GRAPHIC IMAGE of a family tree here but are seeing this text instead then it is most probably because the web server is not correctly configured to serve svg pages correctly. see http://developer.mozilla.org/en/docs/SVG:Server_Configuration for information on how to correctly configure a web server for svg files. ? Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Biologiczne dziecko Rodzic Rodzic Małżeństwo (pięć dzieci) Małżeństwo (trzy dzieci) Małżeństwo (pięć dzieci) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dziecko) Rozwód Małżeństwo (trzy dzieci) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (trzy dzieci) Małżeństwo Małżeństwo (pięć dzieci) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo Małżeństwo (trzy dzieci) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (pięć dzieci) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dziecko) Rozwód (dziecko) Małżeństwo (trzy dzieci) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (trzy dzieci) Małżeństwo (cztery dzieci) Małżeństwo (pięć dzieci) Małżeństwo (cztery dzieci) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dziecko) Rozwód Małżeństwo (trzy dzieci) Rozwód (dziecko) Małżeństwo (dziecko) Rozwód (dwa dzieci) Małżeństwo (cztery dzieci) Rozwód (dwa dzieci) Małżeństwo (trzy dzieci) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (trzy dzieci) Małżeństwo Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dwa dzieci) (dziecko) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dwa dzieci) Rozwód (dziecko) Małżeństwo Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (cztery dzieci) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (cztery dzieci) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (trzy dzieci) Małżeństwo (sześć dzieci) Małżeństwo (sześć dzieci) Małżeństwo (osiem dzieci) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo Małżeństwo (trzy dzieci) Małżeństwo (dziecko) Rozwód Małżeństwo Małżeństwo Małżeństwo (dwa dzieci) Małżeństwo Małżeństwo (trzy dzieci) 1902 - 1981 Zofia Chrzanowska 79 79 herbu Korab,
1801 - 1854 Kajetan Chrzanowski 53 53 Jako student Uniwersytetu Warszawskiego został w 1821 r. uwięziony za założenie tajnego Bractwa Burszów polskich. W późniejszym okresie był urzędnikiem Komisji Skarbu w Warszawie, pedagogiem i literatem. W 1829 r. założył i redagował "Tygodnik dla dzieci", a rok później "Dziennik dla dzieci".

vide: Polski Słownik Biograficzny t. 3 s. 459 CHRZANOWSKI Ignacy Kajetan (1801-1854) urzędnik, literat
Joanna Zembrzuska D. 1850 Adolf Chrzanowski architekt, był więziony za udział w spisku 1848 r. Zmarł na tyfus w Cytadeli Warszwskiej. Zdzisław Chrzanowski wyemigrował
zmarł na gruźlicę w Arcachon.
1831 - 1917 Bolesław Chrzanowski 86 86 Właściciel majątku Stok Lacki, potem Dziadkowskich na Podlasiu, od 1886 r. prezes Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w  Siedlcach. W czasie Powstania Styczniowego był komisarzem obwodowym (dwukrotnie więziony w Cytadeli Warszawskiej)
patrz też: Słownik Biograficzny
1827 - 1905 Ludmiła Chrzanowska 78 78 1833 - 1920 Wanda Chrzanowska 87 87 Helena Dmochowska 1870 - 1931 Bolesław Chrzanowski 61 61 studiował w Szkole Handlowej w Rydze. Po szkole zarządzał fabryką Szlenkierów w Berdyczowie, potem był dyrektorem Syndykatu Rolniczego w Kaliszu. 1866 - 1940 Ignacy Chrzanowski 74 74 Studiował filologię klasyczną na Uniwersytecie Warszawskim, oraz filologię słowiańską we Wrocławiu, Berlinie i Paryżu. W latach 1894-1910 uczył w szkołach prywatnych w Warszawie. W 1910 r. objął katedrę na UJ. Odeslany na emeryture jako polityczny przeciwnik Pilsudskiego. Został aresztowany przez Niemców wraz z innymi profesorami UJ  w ramach "Sonderaction Krakau" w 6.11.1939. Przebywał najpierw w więzieniach w Krakowie i Wrocławiu, a następnie w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen/ Oranienburg, gdzie zmarł.

więcej:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Chrzanowski
1863 - 1929 Aleksy Chrzanowski 66 66 adwokat, mieszkał w Siedlcach, prezes Towarzystwa Przyjaciół Szkół, działacz społeczny 1872 - 1936 Zygmunt Chrzanowski 64 64 studiował na Akademii Rolniczej w Taborze. Po studiach pracował w rodzinnym majątku. Od 1905 r. dyrektor Siedleckiego Syndykatu Rolniczego, a następnie Syndykatu Warszawskiego. W czasie I w.ś. tworzył Towarzystwo Centralne Rolnicze. Po wojnie działał na rzecz odbudowy polskiego rolnictwa. Współzałożyciel i prezes Giełdy Towarowo- Zbożowej w Warszawie a następnie Związku Giełd Zbożowych.
Był członkiem Ligi Narodowej. w 1918 został ministrem spraw wewnętrznych w gabinecie Józefa Swierzyńskiego.

patrz też: Słownik Biograficzny
1878 - 1960 Maria Chrzanowska 82 82 Edward Sulicki zesłany w 1848 r. do Orenburga. Gabriela Sulicka 1870 - 1948 Aniela Sulicka 78 78 herbu Nałęcz Konrad Sulicki 1827 Ksawery Chraszczewski spiskowiec i zesłaniec z 1848 r. (został wciągnięty do spisku przez Adolfa Chrzanowskiego).

herbu Poraj
Ignacy Chraszczewski 1863 - 1949 Zofia Chraszczewska 86 86 1869 - 1923 Jadwiga Chraszczewska 54 54 1865 Leon Chraszczewski Maria Chraszczewska 1894 - 1971 Maria Bieńkowska 77 77 1921 Danuta Chrzanowska w czasie wojny pielęgniarka. brała udział w Powstaniu Warszawskim jako sanitariuszka 22 pp AK (ps. Korab). Po wojnie studiowała na UJ psychologię na ktorym obroniła doktorat. Po studiach pracowała jako psycholog w Rabce, w prewentorium w Świdrze, w Instytucie Matki i Dziecka oraz na Uniwesytecie Warszawskim na Wydziale Psychologii.
Przed wojną silnie związana z ruchem harcerskim.
1924 - 1984 Zbigniew Chrzanowski 60 60 zoolog z zawodu i zamiłowania, pracownik naukowy, redaktor w wydawnictwie "Wiedza Powszechna". 1876 - 1917 Wanda Szlenkier 41 41 z b. bogatej rodziny przemysłowców pochodzenia niemieckiego, fundatorów m.in. szpitala, szkół 1900 - 1940 Bogdan Chrzanowski 40 40 absolwent filozofii, nauczyciel gimnazjalny. W 1939 r. brał udział w kampanii wrześniowej w stopniu porucznika. Dostał się do niewoli radzieckiej i został zamordowany w Katyniu.  1902 - 1973 Hanna Chrzanowska 71 71 Hanna Chrzanowska urodziła się w Warszawie, ale gdy miała kilka lat, rodzina przeniosła się do Krakowa, gdzie jej ojciec objął katedrę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po maturze przeszła krótki kurs pielęgniarski, aby nieść pomoc ofiarom wojny polsko–bolszewickiej, a w grudniu 1920 r. rozpoczęła studia polonistyczne na UJ. Przerwała je, gdy powstała Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa, do której wstąpiła.
W latach 1926 – 1929 pracowała jako instruktorka w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie. Od roku 1929 do 1939 redagowała miesięcznik "Pielęgniarka Polska" – pierwsze w Polsce czasopismo zawodowe dla pielęgniarek. Uczestniczyła w pracach Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych i brała udział w przygotowaniu, uchwalonej przez Sejm w 1935 r. "Ustawy o pielęgniarstwie". Przyczyniła się również do powołania w 1937 r. Katolickiego Związku Pielęgniarek Polskich.
Podczas wojny pracowała w Polskim Komitecie Opiekuńczym, opiekując się uchodźcami, więźniami i przesiedlonymi. Szczególną troską otacza osierocone dzieci, w tym dzieci żydowskie, poszukując dla nich rodzin zastępczych i bezpiecznych miejsc pobytu.
W kwietniu 1945 roku rozpoczęła pracę w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie, gdzie kierowała działem pielęgniarstwa społecznego. W trakcie krótkiego stupendium w Stanach Zjednoczonych w ramach UNRRA, zapoznała się z metodami pracy tamtejszych pielęgniarek szpitalnych i społecznych, by zdobytą wiedzę wykorzystać w tworzeniu struktur pielęgniarstwa społecznego w Polsce.
We wrześniu 1957 roku objęła stanowisko dyrektorki Szkoły Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Kobierzynie. Niespodziewana likwidacja szkoły spowodowała, że Chrzanowska przeszła na wcześniejszą emeryturę. Rozpoczęła pracę nad podręcznikiem dla pielęgniarek pracujących poza szpitalem, jednocześnie organizując opiekę nad obłożnie chorymi samotnymi i opuszczonymi w oparciu o sieć duszpasterstwa parafialnego, w czym wspierał ją ówczesny metropolita krakowski abp Karol Wojtyła. Dzięki jej staraniom upowszechnił się zwyczaj odprawiania mszy św. w domu chorego oraz odwiedzin chorych w ramach wizytacji duszpasterskich.
Zmarła w Krakowie 29 kwietnia 1973 r.
Odznaczona przez papieża Pawła VI orderem "Pro Ecclesia et Pontifice". Beatyfikowana w Krakowie 28.04.2018 r.
D. 1992 Feri Horvath powtórnie wyszła za mąż za Jana (?) Klimowicza 1939 Wanda Chrzanowska pracuje w teatrze amntropozofów zajmując się eurytmią Herman Köepke 1860 - 1920 Zofia Szeliska 60 60 herbu Szeliga;

1884 - 1975 Zofia Frankowska 91 91 cała genealogia rodziny Frankowskich 3 pokolenia wstecz bardzo szczegółowo jest opisana w:
G. Welik, op.cit., s. 266-268
D. 1910 Antoni Zawadzki właściciel majątku Ryżki koło Łukowa Kokosowski 1866 - 1916 Zygmunt Morzkowski 50 50 herbu Ślepowron 1872 - 1912 Józef Tabiszewski 40 40 syn Kazimierza z Gorzkowa Antonii Olszakowski właściciel biura projektowego 1896 - 1978 Maria Chrzanowska 82 82 doktor polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, znakomity pedagog. Przed wojną była dyrektorką gimnazjum w Zamościu i wizytatorką gimnazjum w krakowie. W czasie wojny działała w ramach tajnego nauczania. Po wojnie została odsunięta od tych stanowisk i pracowała jako nauczycielka. 1898 Zygmunt Chrzanowski adwokat w Siedlcach, działacz Stronnictwa Narodowego. Jako delegat Rządu Londyńskiego został w 1944 r. aresztowany przez UB. Więziony i skazany na śmierć przez sąd doraźny NKWD w Kutnie. Dalsze jego losy nie są znane (nie wiadomo czy, gdzie ani kiedy wykonano wyrok). 1902 - 1980 Aleksandra Egierszdorff 78 78 Pracowała w sądzie apelacyjnym w Siedlcach do zamążpójścia w 1931 r. Po wojnie nie zweryfikowana pozytywnie prowadziła restaurację a następnie pracowała w księgarstwie w Siedlcach i we Wrocławiu. 1934 - 2018 Agnieszka Chrzanowska 84 84 nauczycielka matematyki w XII Liceum we Wrocławiu 1916 - 1939 Andrzej Chrzanowski 23 23 poległ w obronie Czerniakowa we wrześniu 1939 walcząc jako ochotnik 1918 - 1989 Barbara Chrzanowska 71 71 W czasie okupacji z matką prowadziły gospodarstwo rolne w rodzinnym majątku Dziadkowskie. W tym czasie b. aktywnie działały organizując pomoc dla lokalnych oddziałów AK. D. 2003 Marian Dobrogojski pracował w FSO na Żeraniu 1958 Małgorzata Dobrogojska weterynarz, tlumacz, zajmowała się hippoterapią  1901 - 1971 Zofia Zawadzka 69 69 pracownik jako pielęgniarka w szpitalu MSZ 1899 - 1963 Jerzy Zawadzki 64 64 do 1945 właściciel rodzinnego majątku Ryżki 1897 - 1979 Maria Zawadzka 82 82 (zwana ciocia Isia )
z wykształcenia ogrodnik, 
1912 - 1963 Maria Kowerska 51 51 1934 - 2003 Anna Zawadzka 69 69 1935 Piotr Zawadzki inżynier w zakładach Cegielskiego w Poznaniu 1937 Magdalena Zawadzka plastyk, absolwent ASP, mieszkala z rodziną w Brazylii, obecnie w USA 1940 Tomasz Zawadzki inżynier rolnik 1944 Maria Zawadzka vulgo Lutka 1938 Teresa Lulczyńska 1959 Dorota Zawadzka 1963 Paweł Zawadzki Bogdan Różański 1942 Zofia Psarska 1967 Michał Zawadzki 1939 - 2018 Andrzej Woźniak 79 79 etnograf, pracował w PAN  1971 Zofia Woźniak 1959 Ksawery Urbańczyk 1983 Michał Urbańczyk 1987 Grzegorz Urbańczyk 1897 - 1957 Kazimierz Leśniewski 60 60 znawca koni zajmował się dostarczaniem koni wojsku. Po wojnie pracował jako specjalista przy zakupie koni. 1939 Anna Leśniewska pielęgniarka 1937 - 2001 Jerzy Bujalski 64 64 wyemigrował do Anglii w 1967 r. i już nigdy nie powrócił do Polski. Powtórnie się ożenił. 1961 Malena Bujalska mieszka w Anglii od 1980 r. 1959 Richard Jenkins lekarz w Wielkiej Brytanii 1990 Thomas Jenkins 1992 Sian Jenkins 1904 Jerzy Morzkowski 1907 - 1936 Wanda Morzkowska 29 29 1902 - 1931 Zbigniew Morzkowski 29 29 1900 - 1996 Krystyna Morzkowska 96 96 Dyplomowana pielęgniarka, żołnierz Armii Krajowej. Walczyła w Powstaniu Warszawskim w grupie "Krybar" , pseudonim "Katarzyna". 1899 - 1978 Maria Morzkowska 79 79 1904 - 1974 Józef Tyszka 70 70 w czasie II wojny światowej pełnił funkcję polskiego konsula w Madrycie. Po wojnie wyemigrował do Wenezueli.  1933 Joanna Tyszka 1936 Wanda Tyszka mieszka w Wenezueli 1930 Denis O'Kelly 1957 Brian O'Kelly 1956 Aniela O'Kelly mieszka z rodziną w USA 1959 Caroni O'Kelly 1930 Enrique Barrera 1958 Enrique Barrera mieszka w Wenezueli 1960 Alberto Barrera mieszka w Wenezueli 1966 Cristina Barrera mieszka w Hiszpanii 1901 - 1986 Kazimierz Tabiszewski 85 85 właściciel majątku Dębe Wielkie koło Mińska Maz.
Jako ochotnik z bratem brał udział w walkach o ziemię Lwowską w 3. pułku ułanów "Dzieci Warszawy" w latach 1918-1920.  W latach 1920-1922 walczył o ziemię Wileńską jako rotmistrz 7. pułku ułanów.
W czasie II w.ś. żołnierz AK ps. "Jeleń" w oddziale "Bończa".
1893 - 1958 Władysław Tabiszewski 65 65 Jako ochotnik brał udział w walkach o ziemię Lwowską w 3. pułku ułanów "Dzieci Warszawy" w latach 1918-1920.
1898 - 1990 Zofia Mierkowska 92 92 z Ksawerowa 1920 Zofia Tabiszewska 1922 - 1923 Józef Tabiszewski 1 1 1924 Jerzy Tabiszewski 1926 - 1944 Władysław Tabiszewski 18 18 Walczył i poległ w Powstaniu Warszawskim jako żołnierz AK. Narcyz Kramek 1948 - 1980 Krystyna Kramek 32 32 1953 Ryszard Kramek 1925 Zofia Pszczółkowska 1953 Małgorzata Tabiszewska 1928 Edmund Maruszewski 1972 Rafał Maruszewski 1955 Zofia Glimasińska 1953 Małgorzata Okoń 1974 Katarzyna Kramek 1982 Łukasz Kramek 1985 Adam Kramek Piotr Cholewiński Katarzyna Cholewińska 1936 Andrzej Tabiszewski doktor mechanizacji rolnictwa, pracował w Instytucie Mechnizacji Rolnictwa w Kłodzienku p.Warszwą 1936 Irena Matyjek pracowala w instytucie farmacji 1962 Jakub Tabiszewski studiował lotnictwo na Politechnice Warszawskiej, współwłasciciel firmy produkującej kwiaty  Tomaszewski sp. z o.o.,  1964 Anita Tabiszewska 1963 Agata Tomaszewska jej ojciec założył firmę ogrodniczą 1987 Krzysztof Tabiszewski 1989 Maciej Tabiszewski 1964 Ryszard Tutaj 1988 Łukasz Tutaj Maria Olszakowska Zofia Olszakowska 1892 - 1965 Wanda Olszakowska 72 72 1891 - 1948 Adam Rakowiecki 56 56 1920 - 2003 Jerzy Rakowiecki 83 83 uczestnik Powstania Warszawskiego
ps.Butrym
1925 - 1944 Roman Rakowiecki 19 19 1918 - 1988 Krystyna Rakowiecka 70 70 1952 - 2000 Małgorzata Rakowiecka 47 47 1958 Jacek Rakowiecki polski dziennikarz prasowy, działacz opozycji w okresie PRL

dziennikarz, działacz opozycyjny, z wykształcenia polonista i teatrolog. W 1978 rozpoczął pracę w zawodzie dziennikarza jako redaktor niezależnego pisma studenckiego „Indeks”, wydawanego przez Studencki Komitet Solidarności w Krakowie. W 1981 został zastępcą przewodniczącego Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i członkiem Prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej tego zrzeszenia. W stanie wojennym został internowany i przebywał w obozie w Załężu koło Rzeszowa do 27 maja 1982. Po wypuszczeniu na wolność pracował w administracji „Tygodnika Powszechnego”, w 1987 został członkiem redakcji tego tygodnika i p.o. sekretarza redakcji.

W 1989 związał się z „Gazetą Wyborczą” – był sekretarzem redakcji, kierownikiem działu kultury, a także dyrektorem wykonawczym i członkiem zarządu Agory – spółki wydającej dziennik. W 1998 został zastępcą redaktora naczelnego dwutygodnika „Viva!” w wydawnictwie Edipresse Polska. W 1999 awansował na stanowisko redaktora naczelnego Vivy!. W 2001 objął funkcję redaktora naczelnego tygodnika „Przekrój” po zakupieniu pisma przez Edipresse Polska i przeniesieniu redakcji do Warszawy. W 2002 r. został wydawcą pionu czasopism luksusowych w spółce Media Styl należącej do wydawnictwa Bauer. W 2003 – powrócił do Edipresse Polska i ponownie objął stanowisko redaktora naczelnego Vivy!. W 2004 został redaktorem naczelnym miesięcznika teatralnego „Foyer„, który przestał się ukazywać we wrześniu 2005. W 2006. był zastępcą redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”. Został odwołany ze stanowiska po tym, jak redaktorem naczelnym został Paweł Lisicki.

W kwietniu 2007 dołączył do Media Point Group jako szef nowych projektów wydawniczych. Od lipca tegoż roku do września 2012 redaktor naczelny miesięcznika „Film„, aktualnie kurator 33 Warszawskich Spotkań Teatralnych.

W 2008 odznaczony za działalność w opozycyjną w czasach PRL Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odmówił przyjęcia odznaczenia z rąk Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z powodu „przekonań politycznych”.

Wykłada dziennikarstwo na prywatnej uczelni Collegium Civitas.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_Rakowiecki
Ewa Biała Karolina Rakowiecka 1892 - 1960 Stefan Narębski 68 68 architekt
W Wilnie pracował jako architekt miejski.
Brał udział w tajnym nauczaniu i ruchu oporu. W 1943 roku został aresztowany, uwięziony na Łukiszkach i wysłany do obozu w Prawieniszkach.
Po wojnie organizował Wydział Sztuk Pięknych, był jego dziekanem.

więcej:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Narębski
https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/2000/01/artykuly/19-rody_uczone.htm
1921 - 2000 Barbara Narębska 79 79 malarka, artysta-grafik


https://pl.wikipedia.org/wiki/Barbara_Narębska-Dębska
1925 Wojciech Narębski geolog, specjalizujący się w geochemii, naukach mineralogicznych i petrologii wulkanitów i metabazytów

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Narębski
1927 - 1993 Juliusz Narębski 66 66 biolog, specjalizujący się w fizjologii człowieka, fizjologii zwierząt i neurofizjologii.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Juliusz_Narębski
Stefan Dębski major Wojska Polskiego (artylerzysta) Grażyna Narębska Joanna Narębska Anna Rutka profesor chemii Lech Narębski Kazimierz Narębski Jakub Narębski 1923 - 2006 Zofia Lejman 82 82 1976 Jagoda Różańska 2000 Huw Jenkins 1994 Natalia Tabiszewska 1998 Wojciech Tabiszewski 1970 Marek Maćkowiak 1997 Karolina Maćkowiak 1991 Tomasz Tutaj Tomasz Kościelny 2000 Justyna Kościelna 1939 Brian Avery- Jones 1978 Elizabeth Avery- Jones 1978 Catherine Avery- Jones 1963 Ivolga Mandič 1996 Brian O'Kelly 1994 Vanessa O'Kelly 1961 Ignacio Barrera mieszka w USA 1958 Maria Aňez 1987 Ines Barrera 1985 Enrique Barrera 1959 Lola Lli 1960 Cristina Marcano 1990 Camila Barrera 1985 Paula Barrera 1966 Ester Jimenez 1998 Michelle Barrera 1996 Nicole Barrera 1969 Roberto Penedo 2001 Guillermo Penedo 1997 Melissa Penedo 1971 Mark Lyra 1972 Jolanta Klimecka 2001 Bartosz Zawadzki Hubert Maruszewski 1700 Dominik Cieciszowski Podczaszy Wielki Litewski
h.Pierzchała
1710 Maria Suffczyńska data zgonu 1736 nie pasuje do daty narodzin dziecka! 1740 - 1803 Ignacy Cieciszowski 63 63 cześnik, łowczy, pisarz dekretowy, poseł, sędzia sądów marszałkowskich, sędzia ziemski
Urodzony prawdopodobnie w roku 1740
zmarł w roku 1803

za: sejm-wielki.pl
1743 - 1783 Adam Cieciszowski 40 40 Pisarz Wielki Koronny 1745 - 1831 Kazimierz Cieciszowski 86 86 arcybiskup mohylewski

Kasper Kazimierz Cieciszowski (1745-28 IV 1831)

Koadiutor i biskup kijowski, bp. lucki i zytomierski, arcybiskup i metropolita mohylewski. Studiowal w Rzymie, gdzie przyjal swiecenia (1764). Kanonik warszawski (1768) i proboszcz w Zbuczynie k. Siedlec. 29 V 1775 r. Prekonizowany biskupem tytularnym Theveste i koadiutorem biskupa F. Ossolinskiego w Kijowie. Oficjal warszawski i ksiestwa mazowieckiego (1798) oraz prepozyt miechowski (1781). Rzady w diecezji kijowskiej objal 7 VIII 1784 r. jako ostatni ordynariusz przed jej likwidacja (1798). Biskup diecezji pinskiej erygowanej przez wladze rosyjskie (1795) bez zatwierdzenia papieskiego. 17 XI 1798 r. przeniesiony na biskupstwo luckie i zlaczone z nim unia personalna nowo utworzone ( 1798) biskupstwo zytomierskie. Mianowany 23 VI 1928 r. Arcybiskupem Mohylewskim. Gorliwy pasterz na wszystkich urzedach. Dbal o rozwoj oswiaty wsrod duchowienstwa. Erygowal Seminarium duchowne w Zytomierzu, wizytowal diecezje, przyczynial sie do rozwoju budownictwa sakralnego, bronil Kosciola i poparl Konstytucje 3 Maja, nastepnie ulegly wladzom rosyjskim. Prezes Kolegium Duchownego w Petersburgu. HC, 249,267,395; VII, 268; EK III,

vide: http://www.jesus.by.com/pl/biografie.htm
Antonina Cieciszowska Anna Jezierska Teresa Lelewel von Löwensprung Franciszek Szelutta Ewa Szelutta Karol Lelewel Prot Lelewel 1786 - 1861 Joachim Lelewel 75 75 Lelewel Joachim (1786-1861)
wybitny uczony, historyk, polityk, ideolog demokracji polskiej. 1804-1808 student Uinwersytetu Wileńskiego, 1809-1811 profesor w Krzemieńcu, 1815-1818 zastępca profesora historii na Uniwersytecie Wileńskim. 1818-1821 bibliotekarz w Publicznej Bibliotece przy Uniwersytecie w Warszawie, podjął jednocześnie wykłady bibliografii na tymże uniwersytecie i został przyjęty na członka Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W 1821 uzyskał nominację na katedrę historii w Wilnie, ale w 1824 został zwolniony za postępowe poglądy i kontakty z Towarzystwem Filomatów. W latach 1824-1831 przebywał w Warszawie, w 1825 wstąpił do Towarzystwa Patriotycznego. Odsunięty od pracy historycznej zaangażował się w życie polityczne. W 1829 poseł z powiatu żelechowskiego, zyskał wielką popularność wystąpieniami w obronie konstytucji i zasad liberalnych. W czasie Powstania Listopadowego, 30 XI 1830, wybrany do Rady Administracyjnej, dwa miesiące później wszedł w skład Rządu Narodowego, nie aprobując jednak jego polityki. Prezes klubu Towarzystwa Patriotycznego. Od października 1831 na emigracji w Paryżu. 8 XII 1831 stanął na czele Komitetu Narodowego Polskiego (KNP), nawiązał kontakt z lewicą francuską. Jego odezwa do Rosjan, nawołująca ich do obalenia caratu, stała się pretekstem dla władz francuskich, które wydaliły z Paryża członków KNP. Lelewel rozpoczął działalność konspiracyjną, nawiązał kontakt z przedstawicielami karbonariuszy (karbonaryzm) i masonerii. Wydalony przez policję francuską, w lipcu 1833 osiadł w Brukseli, gdzie podejmował próby zjednoczenia emigracji polskiej wokół programu powstańczego i republikańskiego. W latach 1835-1836 formalny kierownik Młodej Polski. W 1835 zawiązał tajny Związek Dzieci Ludu Polskiego, którego zadaniem było kierowanie agitacją krajową. W 1846 wstąpił do Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, a w 1847 do Międzynarodowego Towarzystwa Demokratycznego, którego został wiceprezesem. Podczas Wiosny Ludów pozostał bezczynny. Po 1849 wycofał się z życia politycznego. Pozostawił ogromny dorobek w dziedzinie historii i jej nauk pomocniczych.

vide:<a href="http://www.zabory.px.pl/pliki/post/lelewel_joachim.htm">http://www.zabory.px.pl/pliki/post/lelewel_joachim.htm</a>
Konstancja Jauch 1703 Henryk Lelewel von Löwensprung Józefa Ślaska August Lelewel Aleksandra Lelewel Wiesława Lelewel Jan Lelewel Anna Cieciszowska 1782 - 1827 Adam Cieciszowski 45 45 Aleksandra Cieciszowska Jan Cieciszowski Felicjanna Rostworowska Aleksandra Cieciszowska Józefa Cieciszowska Stefania Cieciszowska Halina Cieciszowska ksenia kanoniczek Konstancja Cieciszowska Adam Cieciszowski Józef Sienkiewicz Aleksy Dmochowski z Burca Zofia Dmochowska Karol Babski Helena Sienkiewicz kanoniczka Maria Sienkiewicz Aniela Sienkiewicz 1846 - 1916 Henryk Sienkiewicz 70 70 pisarz (znany) Kazimierz Sienkiewicz uczestnik powstania styczniowego, potem emigrant, zginął w 1871 r. w wojnie francusko-pruskiej;
mógł mieć potomstwo
Zofia Sienkiewicz Lucjan Sienkiewicz Maria Szetkiewiczówna 1883 - 1969 Jadwiga Sienkiewicz 86 86 Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodznia Polski za zasługi w przybliżaniu literatury światowej. Tłumaczyła m.in. Romain Rollanda, Józefa Conrada, Alfreda Vigny.  1882 - 1959 Henryk Sienkiewicz 77 77 Jan Łuszczewski Wacław Łuszczewski Magdalena Żółtowska 1834 - 1908 Jadwiga Łuszczewska 74 74 <p>Uwagi: <br>Jadwiga Łuszczewska <br> pseudonim Deotyma (1834-1908), polska poetka. W salonie literackim rodziców od 1852 popisywała się improwizacjami wierszowanymi na zadane tematy, pozując na "wieszczkę" i zyskując duży rozgłos. Po śmierci matki udała się 1863-1865 dobrowolnie na zesłanie w głąb Rosji.<br>

Od 1870 prowadziła własny salon literacki, przez jednych uwielbiana, przez innych wyszydzana. Zbiory, m.in. Improwizacje i poezje (części 1-2, 1854-1858), Wybór poezji (1889), cykl epicki Polska w pieśni (1859-1894). Powieści, m.in. Branki w jasyrze (tom 1-3, 1889) i popularna do dziś Panienka z okienka (1898).<br>
vide:<a href="http://wiem.onet.pl/wiem/00003e.html>www.wiem.onet.pl</a>
Kazimiera Łuszczewska Antoni Komierowski Jan Komierowski 1750 - 1802 Franciszka Cieciszowska 52 52 1750 - 1828 Pius Kiciński 77 77 sekretarz kólewski w 1783 r., kasztelan połaniecki;
w 1806 otrzymal tytuł hrabiowski w Galicji od ces.Józefa II, potwierdzony w Królestwie Polskim w 1818 i 1824
1797 - 1844 Bruno Kiciński 47 47 założyciel i pierwszy redaktor "Kuriera Warszawskiego" 1886 - 1940 Tadeusz Korniłowicz 54 54 Tadeusz Edward Korniłowicz ps. „Bisygoń” (ur. 13 lub 18 lutego 1880 w Warszawie, zm. 1940 w Kijowie) – psycholog, pisarz, działacz ochrony przyrody, taternik, grotołaz, ratownik górski; pułkownik Wojska Polskiego, wykładowca wojskowy, urzędnik, kawaler Orderu Virtuti Militari, ofiara zbrodni katyńskiej.

brat ksiedza Kornilowicza z Lasek
1925 - 1996 Maria Korniłowiczówna 71 71 Po studiach psychologicznych pracowała w banku.
Pisarka, tłumaczka. Autorka kilku książek (wspomnienia rodzinne, min.: "Onegdaj", "Śladami Sienkiewicza"). Członkini Związku Literatów Polskich i PEN Clubu.
Współpracowała z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności.
Maria Romanowska Maria Babska Zdzisław Dmochowski poległ w bitwie pod Patkowem w 1863 r. Bronisław Dmochowski Leon Dmochowski Janusz Dmochowski Zygmunt Dmochowski Paulina Dmochowska Zuzanna Cielecka 1798 - 1837 Katarzyna Kicińska 39 39 Antonina Kicińska 1797 - 1878 Ignacy Potocki 80 80 1771 - 1839 Bogusław Kretowicz 68 68 h.Godziemba Julianna Zaborowska 1823 - 1853 Paulina Kicińska 30 30 1826 - 1848 Bronisław Kiciński 22 22 1827 Marianna Kicińska Hanna Rozwód Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo Małżeństwo (dziecko) Małżeństwo Adolf Potocki Wiktor Potocki Dorota Rakowiecka 2006 Sara 2008 Jakub Zawadzki Agata 2014 Kazimierz Tabiszewski Ewa Makowska 2015 Alicja Urbańczyk Paulina Adamska 2006 Maria Lyra 2008 Anna Lyra Jerzy Maj Piotr Maj D. 1962 Wacław Horecki
Created using GenoPro® Click for details.